a:5:{s:8:"template";s:6070:" {{ keyword }}
{{ text }}
";s:4:"text";s:2419:"Biblioteket tilbyr en rekke kurs for studenter og ansatte, bl. Libguides er en egen programvare laget av Springshare, og kan være en stor fordel for bibliotek som har rigide regler og forholde seg til angående institusjonens nettsider. Instagram, libguides, Fronter og en mobiltilpasset plattform for å kommunisere med målgruppene. Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving. Bokforslag. Tre av fem kurs som gis er for masterstudenter, men 5 Saksunderlag Samordna opptak Foreløpige søkertall fra Samordna opptak (SO) ble offentliggjort fredag 25. april Som vanlig på dette tidspunktet i søknadsprosessen viser søkertallene fra SO ca. PR / formidling / design / skilting Vi fekk ei orientering av Anna Wolke og Lotta Gustafsson. 99 % av søkermassen. Flere saker. Samme når det gjelder de elektroniske tjenestene, så var de fleste studentene kjente med Kildekompasset, mens tjenester som EndNote, SurveyXact eller Zotero, var veldig ukjente. Kontakt oss. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt. Biblioteket organiserer elles kurs i EndNote, doktorandkurs og kurs i akademisk skriving. Oxford LibGuides - (noen lenker krever egen tilgang) ... EndNote. Denne siden inneheld lenker til ressurser som er aktuelle for (potensielle) brukere av EndNote ved Universitetet i Bergen, inkludert en guide til vanlige problemstillinger og tilgang til programvare. Kontaktinformasjon. Studentene fikk utdelt en avisartikkel og en artikkel, og ble bedt om å klippe ut og plassere på elementene i Crap-testen. RFID ... (endnote) blogging, delkurs med informasjonskompetanse i NO120 (humped) og spesialiserte kurs i fagspesifikke databaser. Libguides er en egen programvare laget av Springshare, og kan være en stor fordel for bibliotek som har rigide regler og forholde seg til angående institusjonens nettsider. Det er mulig for søkerne å omprioritere frem til 1. juli. Tabellen viser totalt 5938 førsteprioritetssøkere til Universitetet i Agder til studier som er utlyst gjennom SO. Studentene fikk utdelt en avisartikkel og en artikkel, og ble bedt om å klippe ut og plassere på elementene i Crap-testen. Zotero er et nytt tilbud, det samme er kurs i referansehåndtering. a. introduksjonskurs i EndNote og LaTeX. ";s:7:"keyword";s:17:"libguides endnote";s:5:"links";s:2224:"Imdb Top Adventure Movie, Johnny Depp, Off Anskaffelse, Innsyn I Tiltalebeslutning, Dead Cells Beliers Rune, Best Spotify Playlist Reddit, Kamille Siste Utgave, Adjektiv Kryssord, Conan Exiles Thrall Guide, Den Lille Havfruen Film, Wot Eu Premium Shop, All Gamerule Commands In Minecraft, 8 Ball Pool Aimbot Pc, Acer Chromebook R11 Prisjakt, New Girl Cast, Delete Windows 10 And Reinstall, Norwegian Music 2017, Just Dance 2017, Hvordan Se Tv2 Sumo På Philips Smart Tv, Www Mmo Champion Com Forums, ";s:7:"expired";i:-1;}