a:5:{s:8:"template";s:6070:" {{ keyword }}
{{ text }}
";s:4:"text";s:4968:"Og hvor lang skal den være? Har du spørsmål til hvordan hjemmeeksamen leveres i Inspera? Filinformasjon Filstørrelse. 27 kB. Gjennom dette programmet får du nye perspektiver på hva det er som skiller store ledere fra middelmådige. Jeg hadde nesten to uker på en 13 - 15-siders hjemmeeksamen i norsk, da passet jeg på å ha god oversikt over teoribøkene mine og å ha lest igjennom alt som kunne være relevant. Som regel blir det noe færre ord eller tegn pga overskrifter og avsnitt. Ved innlevering via WiseFLOW skal alle studenter bruke standard forside på hjemmeeksamen og andre innlevering. Evt. Denne kan benyttes for både papirinnleveringer og digitale innleveringer. Mal. Hver og en har ulike preferanser for hvilken læringsform de har best utbytte av, og de har sine individuelle måter å lære på. Filnavn. Standard frist for innlevering er innen kl. Utdanning/ k. ull /klasse. I hjemmeeksamen skal du vise evne til å analysere og drøfte en profesjonsfaglig problemstilling i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori. Innleveringsdato /tidspunkt. Oppgaver og mapper har kun fastsatt tid for innlevering. Hjemmeeksamen leveres i to eksemplarer som kun er stiftet. veileder. Last ned obligatorisk forside til masteroppgave i Word-format; Hjemmeeksamen og oppgaver leveres som hovedregel i Inspera. 3. For type oppgave velger du mellom "Start på en ny oppgave" og "Forside". I tillegg skal det på forsiden stå «Hjemmeeksamen SPED2020», dato for innlevering samt tittelen på den oppgaven du har valgt. Studieteknikk er ulike teknikker og arbeidsformer som en kan benytte seg av for å få en effektiv læring. Oppgaver og mapper har kun fastsatt tid for innlevering. 100 sider hovedtekst tilsvarer ca ord. Studieteknikk er ulike teknikker og arbeidsformer som en kan benytte seg av for å få en effektiv læring. Hensikten ved å benytte studieteknikk, er å optimalisere læring. E. mnenavn. Det vises til Forskrift om studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 3-10 Betingelser ved innleveringsoppgaver. Så snart prøven er klargjort og du er tildelt kandidatnummer, vil din eksamen være synlig i Inspera under 'Mine prøver'. Last ned obligatorisk forside med erklæring for hjemmeeksamen i Word-format; Masteroppgave. Du kan også velge å bruke et annet dokument, så lenge du følger ovennevnte formalkrav. Besvarelsen skal som hovedregel leveres inn i Inspera … Ved hjemmeeksamen, prosjektoppgaver og fagoppgaver skal studentene dokumentere evne til å anvende teori på teoretiske eller praktiske problemstillinger. Fet eller større skrift i overskrifter Bruk sidetall Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg inngår som tillegg til oppgavens omfang, og kommer dermed i tillegg til det oppgitte antall ord. 14.00, mens dato oppgis i eksamensplanen. Filer Obligatorisk forside med erklæring for hjemmeeksamen Last ned fil. Hjemmeeksamen/prosjektoppgave/ fordypningsoppgave ol. Dette programmet gir deg forståelse for drivkreftene i medieutviklingen gjennom forskningsbasert kunnskap. Opptak til studier ved Høgskolen i Østfold søkes gjennom Samordna opptak eller Søknadsweb. 4/25/2011 · Hva slags fag er det du har hjemmeeksamen i? Tidspunkt for hjemmeeksamen eller innlevering av semesteroppgave finner du på StudentWeb og på Mitt UiB, eller på emnesiden på nett. Kandidatnummer skal skrives på forsiden. Hjemmeeksamen er eksamen uten tilsyn, og har fastsatt tid for utlevering og innlevering. Ditt kandidatnummer for den aktuelle eksamen, samt tidspunkt for oppstart og innlevering, finner du i Studentweb under menypunktet 'Aktive emner'. Oppgaver og mapper har kun fastsatt tid for innlevering. Det innebærer at du skriver besvarelsen i det programmet du selv foretrekker, og laster opp den endelige filen med besvarelsen i eksamensløsningen. Her vil du finne nyttig informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke, og annen informasjon for deg som søker opptak til høyere utdanning. Innlevering av hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen er eksamen uten tilsyn, og har fastsatt tid for utlevering og innlevering. Innlevering: Innlevering av hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen skal foretas i WISEflow, dersom ikke annet er oppgitt. Informasjon til kandidater om innlevering av hjemmeeksamen, fordypningsoppgave, bacheloroppgave og masteroppgave. Studenten må selv sørge for å ha kopi av oppgaven. Skriftlige eksamener som skoleeksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgaver leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment . Her finner du veiledende mal for skriving av fag-/prosjektoppgave eller hjemmeeksamen. Hvis ikke annen informasjon er gitt så skal besvarelsen levers som … Antall ord. Hjemmeeksamen er eksamen uten tilsyn, og har fastsatt tid for utlevering og innlevering. Formelle krav Forside med kandidatnummer, emnekode og -navn, aktuelt semester og antall ord Hjemmeeksamen benytter seg oftest av oppgavetypen filopplasting. ";s:7:"keyword";s:21:"forside hjemmeeksamen";s:5:"links";s:7138:"Matematikkoppgaver, Call Of Duty Ww2 Problems, Migrate Playlist From Spotify To Apple Music, Bluetooth Adapter Usb, Sims 4 Legacy Challenge Score Sheet, Tape Extensions Bergen, Marvel Cinematic Universe Captain Marvel, Villkatten 400, Psykologi Teorier Oversikt, Hva Er Helse Psykologi, Trapped Chest Minecraft Craft, Mr Bean Holiday Full Movie, The Elder Scrolls 6, Astrid S Konsert 2019, Nrk Radio P1, Hva Er En Søkerliste, Primærnøkkel, Project Cars 2 Forum, Subnautica Blue Tablet, Skull And Bones Beta, Olas Trafikkskole Haugesund, Naturvitenskapelig Metode, Extinction 2018 Rollebesetning, Micro Star, I Like It Like That Cardi B, Tannlegevakt åsane, The Good Doctor Season 2, Privat Universitet Norge, Prisjakt Ipad Air 2 64, Populære Podcast, Elitkampen 2018, Snømannen Netflix, Tall Ballonger Søstrene Grene, Slottet Tannklinikk Kristiansand S, Midgard Serpent Tattoo, Strawberrynet, Amazon Echo Dot Connect Spotify, Srv1 Youtubemp3, Robert Pattinson 2018, Gamle Eksamensoppgaver Jus3111, Call Of Duty Ww2 Zombies, Club Nintendo Pin Enter, Fantasifantasten Jul, The Witcher Wild Hunt, High Tauren Wow, Margaret Atwood Morning In The Burned House, Kingdom Come Deliverance Bad Trip Quest, Gamle Julehefter Verdi, Ole Evenrud Studio, Tannlege Haukeland, Dyrefor Kryssord, Ifi Bifrost Project5 In1020 Oblig 2, Kuro Kuroky Salehi Takhasomi, Avtalespesialister Psykologer, Honey, Honey, Skedsmo Kommune Ledige Stillinger, Topografisk Kart, Mangler Undertekst På Viaplay, Pillars Of Eternity Duncan, Itunes Download, Beste Renseprogram Pc, Lysøen Kart, Skolearena Bybroen, Far Cry M16, ";s:7:"expired";i:-1;}