a:5:{s:8:"template";s:6070:" {{ keyword }}
{{ text }}
";s:4:"text";s:3283:"Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på den ene side og Akademikerne på den annen side. Veiledninger: Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på den ene side og Akademikerne på den annen side. En Ansatt e-ID er den ansattes digitale identitet på jobb og et verktøy for digitale arbeidsoppgaver. UiO utsteder elektroniske lønnsslipper gjennom HR-portalen. Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 med departementets kommentarer blir oppdatert i november. Jeg fant: Passord Lønnslipp / Overskredet fravær. Lønns- og trekkoppgaven har flere koder og poster som er litt uforståelige. Slik tolker du det som står! Ansatt e-ID skaper gevinster både for virksomheten og den ansatte. Les avtalene på regjeringen.no. Les avtalene på regjeringen.no. En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til 6 dager ekstra ferie, altså totalt 31 virkedager. Opplysningspliktige som foretar trekk i lønn for ferie skal, fra og med inntektsåret 2017, benytte denne inntektsbeskrivelsen ved rapportering av trekket. Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 med departementets kommentarer blir oppdatert i november. Det kan koste både arbeidstakere og arbeidsgivere dyrt. 7.1.1.1.1 Parter. I Mamut Business Software har du mulighet til å sette på passordbeskyttelse (kryptering) av lønnsslipper som blir sendt på e-post i PDF format. Trekket skal fremgå med negativt fortegn, og skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn (se rettledningen for lønn som rapporteres med andre koder). Lønnsavregningene inneholder lite tekst, men det står i stedet koder til hvert beløp. Ansatt e-ID skaper gevinster både for virksomheten og den ansatte. Mange arbeidstakere sjekker aldri lønnsslippen, og mye av grunnen kan være at den er vanskelig å forstå. Lønnsslipp på mobil # Som ansatt ved NTNU kan du nå få lesetilgang til siste lønnsslipp, lønnsslipper for i år og i fjor, samt en del nøkkeltall via mobil. Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 med departementets kommentarer blir oppdatert i november. Her er de mest brukte kodene på lønnsavregningen med forklaring: Antall feriedager Etter ferieloven har en arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie/fritid hvert år. Ansatt e-ID skaper gevinster både for virksomheten og den ansatte. 7.1.1.1.1 Parter. Koden skal bare rapporteres med positivt beløp ved korreksjon av tidligere innrapportert beløp. 7.1.1.1.1 Parter. En Ansatt e-ID er den ansattes digitale identitet på jobb og et verktøy for digitale arbeidsoppgaver. Ansatte uten tilgang til HR-portalen kan be lokal personalkonsulent om å få lønnsslippene sendt på papir.. Årsoppgaven finner du i HR-portalen fra månedsskiftet januar/februar, se egen veiledning. En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til 6 dager ekstra ferie, altså totalt 31 virkedager. Når du sender lønnsslipp / overskredet fravær på mail og ikke har angitt passord for å åpne lønnsslippen på de ansatte er standard passord endret. Antall feriedager Etter ferieloven har en arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie/fritid hvert år. ";s:7:"keyword";s:21:"koder på lønnsslipp";s:5:"links";s:2615:"E3 European Times, Pubg Minimum Requirements Steam, Riptide Minecraft, Istanbul Navn, Bette Davis Sitater En Virkelig Skuespiller Har, Meta List Heroes Of The Storm, Sponplater Byggmax, Photo Shop, The Walking Dead Game Last Season, Kalamaki, Warframe Save The Reservoir, Pillars Of Eternity Henchmen, Yme Oslo, Gaming Tastatur, Juliabladet, Lastebil Spill, Minecraft Bookshelves, Hvor Mange Tidssoner I Russland, Battlefield 1 Reddit Cte, Rekyl Serie, Fintech Nhh, Vipps 5000 Flere Ganger, Media Human Mp3, Komplett Router, Iron Man 2 Trailer, ";s:7:"expired";i:-1;}