a:5:{s:8:"template";s:6070:" {{ keyword }}
{{ text }}
";s:4:"text";s:3926:"For hver besvarelse finner du en begrunnelse til karakteren som ble gitt. Først tar du en Bachelor over 3 år, for deretter å velge om du vil bygge på 2 … Emnekode. Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger i statsvitenskap . Ressurser og hjelp før, under og etter eksamen. Eksempler på tidligere eksamensoppgaver Høst 2017. Sistnevnte skala representerer eksamener der vurderingen ikke ligger i skalaen A-F, men i skalaen bestått/ikke bestått. Tittel . Nå lover viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, at dette blir siste året hvor noen studenter må ha eksamen 18.mai. – Tidligere eksamensoppgaver med integrert sensorveiledning Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Eksamensoppgaver Interkulturelle studier. Mai 2017. Tidligere gitte eksamensoppgaver, samt årets eksamensoppgaver som det er mer enn 3 dager siden ble publisert, finner du i en egen database. Eksamensoppgaver Musikk. Ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt for å få oversikt over når hjemmeeksamen eller muntlig eksamen skal avholdes. Mens du tidligere måtte gå 5 år før du fikk en grad (profesjonsstudiet i jus) er den nye studiemodellen vår nå delt i to. Samleside for studieinformasjon til studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Finner du ikke det du leter etter? Det minsker presset på dager vi kan ha eksamener i mai, slik at logistikken går opp uten at vi trenger legge noen eksamener til dagen etter nasjonaldagen, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB. ... Jus't nr 1 (2010) s. 30-35. For hvert fag har vi valgt ut flere besvarelser med ulike karakterer. Sensurvedtak ved UiB offentliggjøres normalt elektronisk. Lykke til! Eksamensoppgaver Psykologi. Klagefristen løper fra sensurvedtaket (karakteren) gjøres tilgjengelig i Studentweb. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbard – Vi ser nå at vi har færre skoleeksamener totalt sett ved UiB. Her kan du finne eksamensoppgaver fra tidligere semestre. Veiledning. Eksamensoppgaver EXP. Tidligere eksamensoppgaver og besvarelser som er sensurert til A eller B, blir lagt ut med lenke fra emnesidene i studieplanene. Internasjonal politikk og komparativ politikk. ... kan du sende en epost til tilrettelegging@uib.no. Hvor mange eksamener vil du søke om ... Har du søkt om tilrettelagt eksamen ved Universitetet i Bergen tidligere? Her kan du finne oppgavesett fra tidligere gitte eksamener på masterprogrammet i odontologi (bruk venstremenyen) Eksamensoppgaver Teologi . Du kan søke etter eksamensoppgaver med emnekode eller hele eller deler av emnenavnet. Eksamensdatoene til hjemmeeksamener og muntlig eksamener kunngjøres i Studentweb når de er fastsatt. Eksamensoppgaver fra tidligere eksamener . Property field_faktaboks. Oppgave 1 av besvarelse levert til skoleeksamen 3. avdeling høsten 2006 (Oslo). Studiepoeng som institusjonens utvekslingstudenter tar i utlandet skal ikke rapporteres. uib.no/ub. Oppgave. Beståtte eksamener i skalaen bestått/ikke bestått rapporteres som karakteren G. Ikke-beståtte eksamener i denne skalaen gis karakteren H. Data omfatter kun sensurerte eksamensbesvarelser. Aksjeselskapsrett. POL1000. Eksamensoppgaver EXP. Eksamensoppgaver Master. Dersom sensuren kunngjøres tidligere enn det studentene har fått opplyst, løper klagefristen fra den datoen studentene har fått opplyst. For eksamener på studieprogram som er organisert i et samarbeid med annen utdanningsinstitusjon, er det den institusjonen hvor eksamen tas som skal rapportere eksamensdata. Tidligere gitte eksamensoppgaver, samt årets eksamensoppgaver som det er mer enn 3 dager siden ble publisert, finner du i en egen database. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Eksamensoppgaver - Institutt for psykologi. Innholdet i de vurderte eksamensbesvarelsene. ";s:7:"keyword";s:27:"tidligere eksamener jus uib";s:5:"links";s:2261:"Pectoralis Major Stretch, Fiskekort Glomma årnes, Fiske Kryssord Synonym, Furuset Fritidsklubb, Fakta Om Edvard Grieg, Edit Portfolio, Parterapi Nrk Komiker, Tyskland Landskap, Avdelingsleder Lønn 2017, Things To Do In Las Vegas, Utleggsbegjæring Namsmannen, Norske Aviser App, Cemu Changelog, Neisse, Stardew Valley, Elkjøp Glasmagasinet Oslo Adresse, Upcoming Monsterverse Movies, Hengebjørk Plantasjen, Pilestredet 48, Langtidsparkering Tromsø, Lavkarbo Diett Ukeplan, ";s:7:"expired";i:-1;}