a:5:{s:8:"template";s:6070:" {{ keyword }}
{{ text }}
";s:4:"text";s:3532:"Utenlandsopphold er omtalt i kapittelet om bachelorstudium i spansk nedenfor. Eit årsstudium i tysk er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå tidlegare. Engelsk språk og engelskspråklig kultur er blitt en selvfølgelig del av vår hverdag. Årsstudium i spansk gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen og i videregående skole. Det er i dag det tredje største språket på internett. Spansk er offisielt språk i 21 land og kommunikasjonsspråk for flere enn 500 millioner mennesker i mer enn 50 land. Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Du kan bestille bekreftelse på fullført årsenhet fra Det humanistiske fakultet.. Emnet SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse har tidligere inngått i årsenheten og kan godkjennes som erstatning for SPA1000 – Grunnemne i spansk.. Studiekvalitet. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng. Studenter som tar spansk årsstudium kan søke seg inn på Bachelor i samfunn, språk og kultur hvor spansk årsstudium kan inngå. Det er registrert 30 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen SPANSK (årsstudium). / Spansk årsstudium Show Details Hide Details Årsstudiet i spansk skal gi studentene bred innsikt i spansk språk, spanskspråklig litteratur og kultur i det spansktalende språkområdet. Engelsk er det mest benyttede språket i internasjonale sammenhenger, innen så vel vitenskap, handel og bistandsarbeid som utdanning, reiseliv, kulturliv og politikk. Spansk er offisielt språk i 21 land og kommunikasjonsspråk for flere enn 500 millioner mennesker i mer enn 50 land. klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info Det er mulig å fullføre en fordypning i spansk gjennom samarbeidsavtaler med spanske universiteter. Poenggrenser lørdag 30. juli 2016. Juan Pellicer, spansk, UiO, trakk fram problemet med at studenter fra UiB kun studerer latinamerikansk litteratur, og deres årsstudium kan derfor ikke godkjennes ved UiO. Du studerer grammatikk, lydlære, språkmeistring, språkhistorie, kulturkunnskap og litteraturkunnskap. Det er i dag det tredje største språket på internett. Undervisningen på spansk årsstudium forutsetter forkunnskaper i spansk tilsvarende nivå 2 fra videregående skole, alternativt B1-nivå ifølge Det felles europeiske rammeverket for språk. Poenggrenser lørdag 30. juli 2016. Han mener at studentene bør ha et minimum av spansk litteratur. NTNU tilbyr årsstudium i spansk, ett fordypningsemne samt to perspektivemner. I dette studiet er det tilrettelagt for utveksling i 4. eller 6. semester. Spansk er offisielt språk i 21 land og kommunikasjonsspråk for flere enn 500 millioner mennesker i mer enn 50 land. Spansk er et av verdens største språk, og vårt nettbaserte årsstudium i spansk vil derfor gi deg en internasjonal profil med spennende arbeidsmuligheter, og et godt grunnlag for videre studier på bachelor- … Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPPL) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SPANSK (årsstudium).Studiet går under: Språk, litteratur.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 6 studiesteder. Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPPL) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Flere sentrale bedrifter i Latin-Amerika og Europa bruker spansk. Det er i dag det tredje største språket på internett. ";s:7:"keyword";s:22:"uib spansk årsstudium";s:5:"links";s:5740:"Vestby Storsenter Ledige Stillinger, Mirakel, økonomireglement Oslo Kommune, King Harvest, Norli Ledige Stillinger, Warframe Margulis Lotus, Beste Termokopp, Leseforståelse Oppgaver 3. Trinn, Vegetarpølser Rema, Krle 6, Heroes & Generals Update Log, Gråtass Film Norsk, Pubg Damages, Fikk D På Masteroppgaven, Nobels Fredspris 2017 Nominerte, Tannlege Narkose Akershus, Nacon Revolution Pro 2 App, Holland Valley Far Cry 5, Everquest Progression Server, Minecraftskins.net Skin Editor, Call Of Duty World War Ii Season Pass, Stv1540, Sofía Vergara Filmer Og Tv Programmer, Palma Old Town, Skoda Elbil Suv, Wow Stovner, Fragglene Skraphaugen, Eso Mag Nightblade, Fylkeshuset Skien, Norwegian Communist Music, Oblivion Heavy Armor Skill, Rift Fortnite, Netflix Setting, åpningstider Jus Uib, 40 Gruppe Uio, Tatovering Skrifttyper, Utveksling Berkeley, Fjerne Windows Live Mail, Bacheloroppgaver Ntnu Sykepleie, Rust Explosives, Ipad Mini A1432 Pris, Pass Lillestrøm, Catweazle, Winner Emoji, A Dark Room, Robert Stoltenberg Jeanette, Sio Kontroll, Frost Mage Talents Bfa, 1 Divisjon Håndball Kvinner, Spyware, Ut I Vår Hage Lena, Mr Bean Holiday Full Movie, Santorini Oia Hotels, Btk Criminal, ";s:7:"expired";i:-1;}