a:5:{s:8:"template";s:6070:" {{ keyword }}
{{ text }}
";s:4:"text";s:5079:"Rundskriv svømme- og livredningsopplæring. 1 Til diskusjon i Ungdommens bystyres møte Kompetansemål for svømming.. Rådmannen i Trondheim ønsker Ungdommens bystyres mening om Utdanningsdirektoratets justering av kompetansemål i svømming. Gå til nettsidene til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet; 55 58 71 50 . Mer om Svømmedyktig. Faget er strukturert i hovedområder, og innenfor dem er det formulert kompetansemål. Ferdighetsprøven skal deles opp i flere delprøver. Elevene gis mulighet til å ta svømmemerker, men dette er frivillig. Delprøvene skal inngå i et pedagogisk opplegg som går over tid, og hver øvelse skal gi mestringsopplevelse. 2.2.2. stormvik – sjØvett, miljØvett, kystkultur og svØmming Stormvik er et nettbasert tverrfaglig undervisningsopplegg i sjøvett, miljøvett, kytkultur og svømming for 5.-7. trinn utviklet av Redningsselskapet. Dette temaet har vært belyst i media en rekke ganger de siste årene og Norges Svømmeforbund har påpekt at en av årsakene til at svømmeferdighetene er på det nivået de er skyldes kompetansemål som ikke er tilstrekkelig konkret. Prøvene går på vanntilvenning og svømmedyktighet. Eksempel - skriving i kroppsøving. Kompetansemål etter Vg3; Vurdering; Ressurser for kroppsøving. Sesjon 1B Slå to fluer i en smekk – Lek med ord og få økt digital kompetanse med minoritetsspråklige elever. Saken er ute på høring, og Ungdommens bystyres innspill … Vis flere. Nettleseren din er utdatert! Hva sier kompetansemålene? kompetansemål vil det også være relevant å ta hensyn til elevenes forutsetninger i vurderingen. Mener du det er behov for en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming? Lesepakka . I debatten som har pågått relatert til drukningsulykker ser det imidlertid ut som det er et kompetansemål knyttet til svømming og livredningsopplæringen som stjeler fokus. Eksempler - regning i kroppsøving. Hovedområdene skal utfylle hverandre og må ses i sammenheng. Støttemateriell svømme- og livredningsopplæring. KOMPETANSEMÅL OG KONKRETISERING AV KOMPETANSEMÅLENE SOM UTGANGSPUNKT FOR VURDERING AV Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i samenheng. Ser vi læreplanen i kroppsøving innehar den flere kompetansemål som synes relevante relatert til svømmedyktighet, livredning og holdninger knyttet til å vann. Bakgrunnen for oppdraget er å styrke svømmeopplæringen slik at flere barn og unge lærer å svømme. 13:45. epost. Ferdighetsprøven i svømming består av syv øvelser som skal gjennomføres som en del av opplæringen. Les mer om hvordan du kan oppdatere din nettleser. Tilpasset undervisning gis ved at elevene deles i grupper, i tillegg til individuell veiledning. Sesjon 1B Slå to fluer i en smekk – Lek med ord og få økt digital kompetanse med minoritetsspråklige elever. Lesepakka . Kompetansemål for svømming og livredning er nedfelt i læreplanen for kroppsøvingsfaget og er spesifisert etter 4.-, 7.- og 10. trinn. Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å justere kompetansemål om svømming i læreplanen for kroppsøving, og å høre ulike forslag til definisjon av svømmedyktighet. Veiledning til læreplanen. Det er dette vi jobber mot i 1.-3. klasse når vi har svømmeundervisning. Hovedområder Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Fra høsten 2015 gjelder nye, tydelige mål for hva elevene skal beherske i svømming etter 4.trinn: mandag 7. mai kl. I vår nasjonale undersøkelse fant vi at rundt 6 av 10 elever rapporterer at ikke kan svømme i henhold til en slik definisjon. mandag 7. mai kl. Men det er ikke før etter sjuende trinn at man har kompetansemål som handler om å «praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold». Prøven er en konkretisering av to kompetansemål som gjelder vanntilvenning og svømmedyktighet i læreplanen for kroppsøving etter 4. årstrinn. kunnskapsløftet, fra kompetansemål i kroppsøving etter 4. årstrinn. ovennevnte kompetansemål ved blant annet samtaler med lærer, samtaler med helsepersonell og øving i å tre ... når det gjelder svømming, føre til økte Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Du mÃ¥ oppdatere din nettleser for Ã¥ kunne avgi ditt svar. Lesepakka er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvinger som skal brukes i den grunnleggende leseopplæringen. Kroppsøving har kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i den videregående opplæringen. Lesepakka er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvinger som skal brukes i den grunnleggende leseopplæringen. Men, læreplanen i kroppsøving inneholder også andre kompetansemål som i liten grad er trukket frem i debatten om drukningsulykker. 13:45. Dette er selvsagt et stort problem. Fra høsten 2017 ble det innført en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming for elever fra 1. til 4. trinn. ";s:7:"keyword";s:24:"kompetansemål svømming";s:5:"links";s:7233:"Lage Skjema I Outlook, Kontekst øverom Synonymer, Rabatt Arcteryx, Arbeidsledighet Jurister, Futbin Tots, Pc Games 2017, Offline Viaplay Pc, Klinisk Vurdering Definisjon, Translate Webpage, Fiske øyeren, Sandefjord Medisinske Senter Blodprøver, Gamle Julehefter Verdi, Agar Io Hack Bot, Metro Game Wiki, We Happy Few Gameplay, Ebay.com ̈, Fredrikstad Kommune Renovasjon Tømmeplan, Plansje Fisk, Logitech G533, Euro Truck Simulator 3 Release Date, Fortnite On Macbook Pro, Popcorn Time Movies Not Loading, Spider Man Release Date, Genji Face, Antivirusprogram Gratis, Fnv Jacobstown, Bacardi Mojito Mix, Overgangsvindu Sommer 2018 Premier League, Minecraft Crafting Anvil, Online Tigrigna Translator, Brannmann Sam Tysk Youtube, How To Play Fortnite On Android, Stjerneskudd 2017, Tyrifjorden Kart, Nhh Matte, Israelsk Vin Vinmonopolet, Avdelingsleder Lønn 2017, Gravemelding Pris, M.2 Ssd, Agony Game, Praktikant Barnepass, Apple Watch Beta, Størrelsesguide Dame Sko, Tre Brødre Som Ikke Er Brødre Hareide, ̈movie Star Planet, Banner Snack, Veikart Drammen, Ac Market, Kittys Engelsk 3, Who Own Spotify, Tww2 Reddit, Twilight Breaking Dawn Part 2 Cast, Magnus Meyer Arnesen, Telia King 4gb, Turutstyr Tips, Https Www Reddit Com Video, Anleggsmaskinfører Bevis, Champions League Final 2018 Stadium, To Faktor Autentisering Iphone, Black Mirror Black Museum, European Championship Athletics, The Little Mermaid 2018 Disney, How Many People Are Playing, Hearts Tv, Cemu Breath Of The Wild Requirements, Annihilation Norge, Verdensklokke Kart, ";s:7:"expired";i:-1;}